لیزر درمانی موهای زائد

لیزر نوری تک رنگ و تک طول موج است. در لیزر موهای زائد، عمدتا نور لیزر توسط رنگدانه ملانین که در موها به وفور یافت می شود، جذب شده و سبب تخریب سلول های سازنده مو می شود .هر چقدر مو ضخیم تر و مشکی تر باشد، ملانین بیشتری دارد و نور لیزر را بهتر جذب کرده و راحت تر از بین می رود. در عین حال چون ملانین در پوست هم وجود دارد هرچه مقدار آن کمتر باشد، یعنی پوست بیمار سفیدتر باشد، انرژی کمتری در پوست جذب شده و احتمال سوختگی ناشی از لیزر مو در پوست کمتر می شود. بیمار ایده آل، بیماری است که پوستی روشن اما مویی مشکی و ضخیم داشته باشد، انتظاراتش واقع گرایانه بوده و اختلال هورمونی نداشته باشد.

کنترااندیکاسیون های لیزر موهای زائد

 • سولاریته پوست
 • زخم عفونی
 • هرپس سیمپلکس
 • موی روشن و کرکی
 • بارداری
 • مصرف آکوتان
 • پسوریازیس
 • لوپوس
 • سابقه کلویید
 • اگزما
 • استفاده از داروهای حساس به نور (پیلینگ شیمیایی)

Hair Removal Laser Contraindications

 • Keloids (coloured or raised scars)
 • History of haemorrhaging or excessive bleeding
 • Chemical or powder burns
 • Tattoos
 • Poor blood circulation (heavy legs syndrome)
 • During pregnancy
 • Taking of photo-sensitising drugs
 • Tanning/sun-bathing
 • You are on a specific regime of vitamin A and/or carotene
 • Anti-acne treatments
 • The use of anticoagulants
 • Moles
 • Herpes
 • An evolving skin infection
 • An ongoing severe allergic reaction