موسسه نیک آفرین ایرانیان با ایده لذت آموزش بنا نهاده شده است. آموزش بر اساس نیاز واقعی و مطابق با علاقمندی فرد. در این موسسه مشتاقان آموختن، گرد هم می آیند تا نیاز مهم و اساسی خود را در قالب تخصص و مهارت آموزی برآورده سازند.

آموزش مهمترین عامل پیشرفت در فرد و جامعه است. فرایندی موثر در رشد و تعالی، افزایش توانمندی و مهارت، بهبود کیفیت وضعیت موجود و حس خوب اعتماد به نفس است.

در هر زمان، با هر مدرک تحصیلی و در هر سنی نیاز به آموزش جزء جدا نشدنی زندگی انسان است. دوره های اجباری و بلند مدت آموزش در دوران تحصیلی همه ما آدم ها تکرار شده است و گریزی از آن نیست. دوران هایی که شاید با علاقه همراه نبوده است و یا واحدهای درسی که با اکراه پاس شده اند. اما آموزش هایی هستند که دقیقا با نیاز و علاقه انسان همراهند و در انتخاب و یا ادامه فعالیت موفق در شغل نقشی انکارناپذیر دارند. اینجا درست آغاز کار است و آن لذت آموختن است، آموزش به انتخاب خود نه اجبار نظام آموزشی.

موسسه نیک آفرین ایرانیان با ایده لذت آموزش بنا نهاده شده است. آموزش بر اساس نیاز واقعی و مطابق با علاقمندی فرد. در این موسسه مشتاقان آموختن، گرد هم می آیند تا نیاز مهم و اساسی خود را در قالب تخصص و مهارت آموزی برآورده سازند.

بر اساس نیاز جامعه به تربیت افراد با تخصص و مهارت تعریف شده در حیطه مراقبت پوست، مو و زیبایی (Hair, Skin & Beauty Care) مدیر عامل موسسه نیک آفرین ایرانیان پزشک انتخاب شده است که گرایش های ویژه به آموزش و پژوهش دارد و با رزومه تدریس در سازمان فنی حرفه ای و دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد، در بخش خصوصی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی دوره های تخصصی Skin Care برگزار می کند.

موسسه نیک آفرین ایرانیان پیشرو در برگزاری دوره های کاربردی و تخصصی مراقبت پوست با اعطاء گواهی از دانشگاه آزاد اسلامی است. دانش پژوهان شرکت کننده با انجام تکنیک های عملی بر روی پوست صورت کیس های موسسه توانمندی در ارائه کار را می آموزند و مهارت آموزی به شیوه نوین را تجربه خواهند کرد. این موسسه فقط در اصفهان فعالیت دارد و در شهرهای دیگر فاقد نمایندگی است.

سرفصل های آموزشی Skin Care در کارگاه آموزشی سایت نمایان است. با تکمیل فرم ثبت نام و اطلاع به واحد پذیرش موسسه، آموزش مدرن و کلاسیک را تجربه کنید.