Online MBA Training

آشنایی با اصول مدیریت کسب و کار و اخذ گواهی دانشگاهی همواره از نیازهای دانش پژوهان در حیطه پوست و زیبایی است. در شرایط کنونی و تغییراتی که ویروس کرونا در تمام دنیا ایجاد کرده است وبینارهای آموزشی آنلاین جایگاه ویژه ای جهت برآورده کردن خواسته های آموزشی جامعه پیدا کرده اند. موسسه نیک آفرین ایرانیان با آموزش جدید در قالب MBA Webinar و ارائه گواهی از دانشگاه آزاد با برگزاری دوره های ویژه کلاسیک دانش پژوهان را در یادگیری مفید و کاربردی مدیریت کسب و کار در مراکز مراقبت پوست، مو و زیبایی هدایت می کند.

 برنامه آموزش آنلاین موسسه نیک آفرین ایرانیان

 پارت 1
ساعت 9 تا 10
آموزش بوت کمپ و موارد کاربردی آن در کسب و کار

 پارت 2
ساعت 10 تا 12
آموزش مدیریت ناب و بروز کلینیک ها
ساعت 12 تا 12:30 پذیرایی

 پارت 3
ساعت 12:30 تا 14:30
سیستم سازی و بهبود کیفیت در سازمان ها
ساعت 14:30 تا 15:30 ناهار و استراحت

 پارت 4
ساعت 15:30 تا 17:30
بازاریابی و برندسازی در مراکز
ساعت 17:30 تا 18 پذیرایی

 پارت 5
ساعت 18 تا 20
مدیریت منابع انسانی، چالش ها و راهکارها

ثبت نام در دوره های آموزشی آنلاین مرکز نیک آفرین ایرانیان 

نوشتن دیدگاه